JAK VYTVÁŘET PRODUKTY A SLUŽBY S (PŘIDANOU) HODNOTOU, ZA KTEROU VÁM ZÁKAZNÍCI BUDOU PLATIT ZLATEM

On-line kurz s doživotním přístupem

Lektorka předmětu

Jak nabídnout světu a svým zákazníkům to nejlepší ze sebe,
co jim bude sloužit a dělat RADOST?
Jak zajistit, aby vaše podnikání stálo nejen na ZISKU,
ale také na vašich AUTENTICKÝCH HODNOTÁCH a POSLÁNÍ?
Jak podnikat v souladu se svou podstatou
a PRINCIPY 21. STOLETÍ?

Najděte v sobě svou jedinečnou hodnotu. To nejlepší ve vás. To, co velmi dobře umíte. Nemusíte se to učit.
A promítněte to do svého podnikání skrze svůj výrobek či službu.
Sdílejte a předávejte své vyšší hodnoty lidem nebo světu – nejlépe oběma.

Aby vaše činnost, projekty či produkty měly dlouhodobý úspěch – je potřeba je postavit na hodnotách, které mají pro vás hluboký význam, vycházejí z vašeho života a podstaty a souzní s vaším posláním.

Vytvoříte tím tzv. přidanou hodnotu, která se stane magnetem pro vaše zákazníky, za který vám rádi zaplatí, a navíc položíte základní kámen důvěry mezi vámi. Zvýší se tak váš prodej, nastartuje a rozšíří vaše podnikání. A jedině tak budete schopni lehce zvládnout všechny případné překážky a výzvy, které vás čekají nejen na začátku podnikání.

Vaše podnikání by mělo odrážet vaše nejhlubší hodnoty a poslání. Pomohu vám tyto základní hodnoty definovat. Naučím vás s nimi pracovat, promítnout je do vašeho podnikání a správně je komunikovat svým zákazníkům a partnerům.

Co se naučíte

 • Postavit své podnikání na hlubších hodnotách a smyslu a nejen na zisku, úspěchu a prestiži.
 • Zjistíte, co jsou hodnoty a proč jsou pro vaše podnikání důležité.
 • Identifikujete své autentické hodnoty.
 • Naučíte se své hodnoty správně použít, formulovat a komunikovat ve svém podnikání – využít je pro marketing, web, nabídky a prezentace.
 • Přitáhnout takové klienty, kteří s vámi souzní, kterým můžete předat nejen svůj výrobek či službu, ale sdílet s nimi vyšší hodnoty.
 • Díky jasně definovaným hodnotám do svého podnikání promítnete více sami sebe, což vám dodá sílu a zvýší motivaci. Celkově vám vaše podnikání bude dělat větší radost.
 • Dokážete se dobře rozhodnout, co do vašeho podnikání patří a co již nikoliv.

Mnohé firmy na webu a prezentacích uvádějí své hodnoty a principy. Bohužel jsou to často hodnoty, které zůstávají jen na papíře nikoliv v životě. Často uvádějí hodnoty, které by chtěli ŽÍT nebo které by zákazníci měli ŽÍT, nebo které společnost oceňuje, pokud je ŽIJEME.

Zákazník to ovšem velmi rychle pozná a firma ztrácí svou důvěryhodnost, i když to pociťujeme pouze na podvědomé úrovni. Někdy se za vyšší hodnoty a slova jenom schováváme, abychom sami sobě dodali hodnotu. Protože často svou skutečnou hodnotu neznáme nebo v ní nevěříme. 

Nabízím vám vlastní metodu 4FOCUS, kterou jsem vytvořila speciálně pro tento výukový kurz, abyste dokázali rychle a přesto do hloubky identifikovat své osobní životní hodnoty, které žijete a ctíte zcela přirozeně a automaticky, aniž si to možná uvědomujete.

Proto jsou to převážně podvědomé hodnoty, na které marketingoví a obchodní pracovníci cílí, jakoby na ně drnkají slovy, barvami, zvuky – a tím své klienty nasměrují ke koupi produktů – protože ty produkty nám přinášejí nějakou určitou hodnotu, která nám chybí a po které toužíme (často marně = zklamání).

V rámci lekce si můžete vybrat, na čem spolu budeme pracovat:

 1. Produkt / výrobek – existující, prototyp, nový
 2.  Služba / poradenství, servis, pomoc
 3. Činnost, zájem, koníček – nezisková, pro radost, pro sebe
 4. Hledání svého produktu / služby / činnosti / start-up projekt

K čemu vám to tedy celé bude?

 • Zjistíte, jaké jsou výhody a nevýhody podnikání na základě ZISKU a podnikání na základě HODNOT. A můžete si vybrat, jak chcete podnikat vy?
 • Ujasníte si, jaké jsou VAŠE HODNOTY. Budete je znát. Už je nebudete muset hledat ani vymýšlet. Budete je moci okamžitě pro své podnikání použít.
 • Vaše komunikace bude autentická, bude vycházet přímo z vás – a vaši zákazníci to rádi ocení finančně i zpětnou vazbou.
 • Podnikání vás celkově bude více bavit. Začne vám dávat SMYSL to, čím se ve svém podnikání zabýváte, proč to vše děláte a jakou hodnotu svým klientům chcete přinášet / přinášíte.
 • Budete mít velkou motivaci a schopnost zvládnout všechny výzvy, případné překážky a nelehká období, které vás na cestě vašeho podnikání čekají.
 • Získáte SEBE-DŮVĚRU I DŮVĚRU vašich zákazníků či okolí.
 • UŠETŘÍTE PENÍZE – své hodnoty máte, vycházejí z vaší podstaty, nemusíte se je učit a investovat do nich.

SPOLU S VÝUKOVÝM PŘEDMĚTEM DOSTÁVÁTE: 

 • Shrnutí celé výuky do přehledné prezentace v PPT a PDF formátu
   ►Shrnutí celého postupu do přehledné prezentace v pdf formátu. Vždy a znovu vás provede sebe-koučovacím procesem Mentorského stolu.
   ►Ujasníte si a přesně zformulujete své zadání/svou otázku.
   ►Vyberete si tři moudré rádce, kteří vám odpoví na danou otázku.
  1. ►Mentálně se naladíte na strukturu a průběh celého procesu.
 • AUDIO nahrávku
  Pro ty, kteří dávají přednost poslechu audia.
 • Příklady z praxe
  Konkrétní příklady z praxe, jak můžete v „obyčejné“ práci najít hluboký skrytý smysl a hodnotu - abyste věděli, že to doopravdy používat.
 • Bonus
   ►Pracovní list pro otázky – 4FOCUS - 4 úhly pohledu na hodnoty
   ►Pracovní list pro identifikaci - Moje hodnoty
   ►Pracovní list pro popis HODNOTY vašeho produktu / služby
   ►Koučovací pomocné zázračné otázky – na téma hodnoty – pro domácí použítí
 • Podporu lektora
  Když budete potřebovat pomoc při zvládnutí metody, víte, kam se na mne obrátit.